ข้อมูลติดต่อ

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 2
ที่ตั้ง : ถนนกิตติขจร ตำบลสามกอ อำเภอเสนา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13110
โทรศัพท์ : 035-203145
Fax : 035-203149
E-mail : ayutthaya2@ayutthaya2.go.th
เว็บไซต์ : www.ayuthaya2.go.th
แผนที่ : แผนที่การเดินทาง

Copyright © 2019. All rights reserved.